Figur. Grafen viser udviklingen i den nuværende Syddjurs Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Fra den første sikre folketælling i 1787 til ca. 1860 har den nuværende Syddjurs Kommune haft en befolkningsvækst som landet som helhed fra 11.265 indbyggere til 20.877 indbyggere. Fra ca. 1860 til ca. 1970 havde den landbrugsorienterede kommune en lav og i perioder negativ befolkningsvækst pga. effektivisering i og fraflytning fra landbruget. En fornyet vækst efter 1965 skyldtes udviklingen i Ebeltoft, som følge af turisme, og i oplandsbyer tæt på Aarhus, fx Hornslet. Væksten er fortsat også efter år 2000, og befolkningstallet lå i 2017 på 42.021.

Videre læsning

Læs mere om historie i Syddjurs Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling