Grafen viser udviklingen i den nuværende Allerød Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var der 2.093 indbyggere i den nuværende Allerød Kommune, der da bestod af fire landsogne. I 1850 var befolkningstallet steget til 3.957 indbyggere. I 1800-tallet skete en fraflytning fra landbrugsområderne, men fra omkring 1921 begyndte kommunens befolkningstal gradvis at stige. I perioden fra omkring 1945 til 1975 fik kommunen en stor befolkningstilvækst pga. tilflytning til Lillerød og Lynge – godt bistået af S-togsforbindelse til Allerød Station fra 1968. Lillerød alene var i perioden 1921‑76 vokset fra 454 til 13.261 indbyggere. I 1976 boede der 20.808 indbyggere i kommunen. Efter 1970’erne voksede befolkningstallet kun beskedent, og i 2017 var der 24.942 indbyggere i Allerød Kommune.

Videre læsning

Læs mere om historie i Allerød Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling