Det centrale Lynge, 2017. Den nord-syd-gående Hillerødvej er byens hovedgade med dagligvarehandel og anden service, særlig koncentreret ved Lynge Bytorv. Lige nord herfor ligger Lynge Bibliotek og Plejecenter Lyngehus. Uggeløse og Lynge Kirker ligger i hhv. kortudsnittets vestligste og nordligste del, og nordøst for Lynge Kirke ligger byens folkeskole, Lynge Skole. Ca. 4 km øst for byen er der tilkørsel til Hillerødmotorvejen.
.

Lynge har en befolkning på 4.036 og et areal på 180 ha. Byen ligger midt i Nordsjælland, 26 km nordvest for København. Istidslandskabet er her ikke kun præget af isens bevægelser, men også af afsmeltningen, der har skabt tunneldale og dødishuller samt afsat store mængder af sorteret grus, sand og ler i isopdæmmede søer, hvis bunde nu fremstår som fladtoppede bakker.

Middelalderlandsbyerne Lynge og Uggeløse lå kun godt 1 km fra hinanden. Landsbyerne havde fælles station på Slangerupbanen 1906‑54, men først fra 1960’erne forvandledes de to landbrugssamfund til ét boligområde. Parcelleringen udgik fra Lynge og nåede vestpå til Uggeløse i løbet af 1970’erne. Den nord-syd-gående Hillerødvej blev den nye hovedgade med dagligvarehandel og anden service. Omkring kirkerne er ældre huse bevaret, og ved Julemosegård i syd er anlagt et rækkehuskvarter. Storstilet råstofgravning sydøst for byen har efterladt flere søer og plads til en drivein- bio. Lynge er beliggende i den grønne kile mellem Hillerød- og Frederikssundsfingeren.

Stednavnets betydning

Stednavnet Lynge kendes tidligst fra Knud den Helliges gavebrev fra 1085 (afskrift 1100-tallet) som led i herredsnavnet Liungaherathi. Ældste originalform er Lyungæ fra 1370‑80. Yngre former er fx 1460 Livngge, 1502 Lynghæ og 1688 Liunge. Navnet er snarest identisk med substantivet gammeldansk *liungi, der er afledt af plantebetegnelsen, substantivet lyng, men kan også være en bøjningsform af netop dette substantiv. Navnets betydning er i begge tilfælde »lyngbevokset område«.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Allerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer