Grafen viser udviklingen i den nuværende Ballerup Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 havde den nuværende Ballerup Kommune 1.032 indbyggere. I 1850 var tallet steget til 1.697 indbyggere, og indtil omkring 1880 var befolkningsvæksten i kommunen beskeden. Fra 1880 til 1945 var der en jævn befolkningsvækst, og befolkningstallet steg fra 1.909 til 5.242. I efterkrigstiden steg kommunens befolkningstal markant, hvilket skyldtes åbningen af S-togsforbindelsen til Ballerup i 1949 og tilflytning til villaområder i Ballerup og Skovlunde. Kommunens befolkningstal toppede i 1972, hvor kommunen havde 51.812 indbyggere, og herefter oplevede kommunen et faldende befolkningstal. Fra omkring 1990 var befolkningstallet igen stigende, særligt efter år 2000, og landede i 2018 på 48.295 indbyggere i Ballerup Kommune.

Videre læsning

Læs mere om historie i Ballerup Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling