Det centrale Skovlunde, 2018. Skovlunde Centret spreder sig både nord og syd for Ballerup Boulevard, men der er også indkøbsmuligheder på Skovlunde Byvej, som er en del af Frederikssundsvej. Den gamle landsby med gadekær gemmer sig som en tidslomme bag Ballerup Boulevard, Bybjergvej og Harrestrupvej. De snævre gader kantes af enfamiliehuse fra forskellige tidsaldre. Landsbyen blev stjerneudskiftet omkring år 1800, hvad der ses på vejnettets forløb, da Harrestrupvej, Tangevej og Ejbyvej stråler ud fra Gl. Skovlundevej. Industrikvarteret Mileparken ligger nordøst for Ballerup Boulevard.
.
Gadekæret i Gl. Skovlunde er et yndet udflugtsmål, også på en klar vinterdag. Gl. Skovlunde er den gamle landsby i Skovlunde, hvor beboerforeningen Gl. Skovlunde Landsbylaug værner om bevaringen af landsbyen.
.

Skovlunde i Ballerup Kommunes sydøstlige ende ligger ca. 12 km fra København og grænser mod øst til Herlev Kommune og er så tæt sammenbygget med naboen, at kun vejskilte afslører kommunegrænsen. Byområdet er en del af Heden, det ret flade morænelandskab mellem Roskilde og København. Skovlunde Flyveplads, der i perioden fra 1946 til 1980 lå vest for Harrestrupvej, udnyttede det flade landskab. Arealet er i dag en del af kommunens rekreative områder, der også rummer Skovlunde Kirkegård. Sydligst i den grønne kile, der adskiller Ballerup og Skovlunde, ligger den lille landsby Harrestrup som afslutning på et stort kolonihaveområde, der breder sig på hver side af Harrestrup Å.

Skovlunde er en ret kompakt bebyggelse, der skæres øst-vest af Ballerup Boulevard, S-togslinjen og Skovlunde Byvej. Sydligst ligger et parcelhuskvarter med en karakteristisk vifteform. I midten følger et bælte af karre- og stokbebyggelser, og mod nord igen et parcelhusområde. Et center og to S-togsstationer, Skovlunde og Malmparken, betjener byen, som omsluttes af grønne områder og erhvervskvarterer.

Stednavnets betydning

Navnet Skovlunde omtales tidligst i *1249 som Scowerlunde, og dernæst som Scoghærluund i 1339. Navnet synes at have det nu forsvundne lokale stednavn Skovtorp (1370‑80 Skowthorp) som forled. Efterleddet er flertal af substantivet lund, »lille skov«. Navnets samlede betydning er »De små skove ved Skovtorp«.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Ballerup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Bydele og byområder