Rimfrosten holder ved i skyggen langs Harrestrup Å på en ellers solrig januardag. En kolonihave kan skimtes i baggrunden, hvor åen løber forbi haveforeningen A/H Kildegaarden, inden den rammer Ballerups kommunegrænse. Herfra fortsætter den mod øst og sydøst til Damhusengen og forbi Damhus Sø til udløbet i Kalveboderne ved Kystagerparken.
.
Rørsangeren er en meget almindelig fugl i rørskovene langs Harrestrup Å. I en tæt rørskov er den lille, uanseelige fugl ikke let at få øje på. Til gengæld er den en ivrig sanger, og man hører den derfor ofte. Sangen er en rytmisk blanding af gentagne fløjtetoner og hæs skratten.
.

Den knap 20 km lange Harrestrup Å har et samlet opland på ca. 8.000 ha. Den udspringer i Harrestrup Mose i den nordvestlige del af Vestskoven og løber ind i Ballerup Kommune efter at have krydset under Frederikssundmotorvejen. Herfra fortsætter åen østpå, krydser under Motorring 4 og passerer Svanesøen. Lidt vest for Skovlunde Naturpark rammer åen kommunegrænsen, som den følger indtil Haveforeningen Islegaard, hvor den forlader Ballerup Kommune.

Plantelivet i og omkring åen tæller overvejende almindelige arter som vandpileurt og vandskræppe. Blishøne, gråand, grågås og fiskehejre er almindelige, men også munk, gransanger, rørspurv, nattergal og vibe kan ses eller høres langs åen.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Ballerup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande