Geologisk tidslinje for Ballerup Kommune.

.

De prækvartære lag er de lag, som er ældre end 2,6 mio. år. I Ballerup Kommune består de overvejende af kalk fra Danien. Fordi den delvis forkastningsbetingede, underjordiske Søndersødal krydser kommunen, ligger toppen af de prækvartære lag i meget varierende dybder. Omkring Skovlunde begynder de eksempelvis i 10‑15 m’s dybde, mens de ved Ballerup begynder i 5‑15 m’s dybde. Ved Måløv ligger toppen af de prækvartære lag helt ned til 50 m’s dybde. Visse steder som syd for Måløv er 10‑15 m tykke flager af kalksten skubbet op af istidernes gletsjere og indlejret i istidslagene.

Oven på de prækvartære lag findes istidsaflejringer fra sidste istid. De består af vekslende lag af smeltevandssand og -grus samt moræneler. I kommunens talrige lavninger, åer og moser findes desuden ferskvandsaflejringer, som er afsat i tiden efter istiden.

Kommunen indvinder grundvand fra lagene af danienkalk.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ballerup Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi