De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Ballerup Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.

Den nordlige del af Ballerup Kommune er bakket, mens den sydlige del er mere flad. Bakkerne giver en smule mere nedbør, mens det flade og mere sandede område resulterer i en smule højere temperaturer om sommeren. Derudover giver den forholdsvis høje bebyggelsesgrad en såkaldt urbaneffekt, hvor byområderne bliver lidt varmere end det omgivende land, og der dannes oftere byger. Selv om Ballerup Kommune i november hører til landets ti solfattigste, får den set over hele året mere sol end landsgennemsnittet.

Da Danmark ligger i vestenvindsbæltet, og da luften tørrer ud på sin vej fra Nordsøen til Østsjælland, ligger den årlige nedbør i kommunen under landsgennemsnittet. Det lidt tørre klima påvirker også temperaturen positivt. Således ligger Ballerup Kommune i de fleste måneder i landets varmeste halvdel, ligesom den årlige gennemsnitstemperatur ligger en smule over landsgennemsnittet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ballerup Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Klima