Dagpåfugleøje er en af vores mest farvestrålende dagsommerfugle. I Ballerup Kommune er den et hyppigt bekendtskab i haver og parker, hvor den især sidst på sommeren kan være meget talrig. Den er på vingerne i næsten hele sommerhalvåret med kun et kort afbræk fra midten af juni til midten af juli. Vinteren tilbringer sommerfuglen i bl.a. brændestabler, hule træer, udhuse og kældre.
.
En fjordhest græsser i Råmose op mod Baltorpvej.
.

Det meste af kommunens areal er bebygget, men mellem Skovlunde, Ballerup og Måløv samt vest for Måløv findes en række mere eller mindre åbne områder. Naturtyperne i det åbne land omfatter enge, moser og overdrev, der tilsammen dækker 98 ha, svarende til ca. 3 % af kommunens areal. Derimod rummer kommunen hverken hede eller strandeng.

Med 55 ha udgør moserne langt den største andel af det åbne lands naturtyper. De største moseområder findes i Råmose, Møllemose syd for Jonstrup, ved Sørup Rende syd for Sørup, omkring Sømose op mod Herlev og i Egebjerge. Engene dækker 26 ha og ligger især langs Harrestrup Å, omkring Råmose, i området nord for Sørup og i den nordligste del af Egebjerge, mens de 17 ha overdrev bl.a. findes ved Bulbjergbakke og øst for Jonstruplejren. Nogle af de åbne arealer er udlagt som naturparker, der ud over at være populære rekreative områder også fungerer som levested og spredningskorridorer for en lang række dyr og planter.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ballerup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land