Egebjerg Naturpark ligger mellem byområderne Digterparken og Egebjerg samt Skovvej og Ring 4. Området udgøres overvejende af tidligere landbrugsarealer, som har ligget brak siden 1972. Enkelte arealer er dog stadig i omdrift og drives økologisk. Resten af området består af et åbent, kuperet landskab med overdrev og græsarealer samt flere vandhuller og småsøer, især i den sydlige del. Dertil kommer enkelte småskove og krat. Egebjerg Naturpark har et varieret planteliv, der omfatter en række almindelige mark- og overdrevsplanter som håret frytle, alm. torskemund, liden klokke, prikbladet perikon, alm. røllike, gederams og alm. gyldenris.

Den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening foretager jævnligt høslæt, ligesom flere af arealerne afgræsses. Et stisystem gennemløber området, som også rummer et shelter.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Ballerup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land