Det centrale Ballerup, 2018. Handelslivet er koncentreret omkring gågaden Centrumgaden, Banegårdspladsen og Ballerup Centret, der er bygget sammen med stationen. Rådhuset ligger ved Hold-An Vej og grænser op til Ballerup Byvej, der er en del af Frederikssundsvej. Ring 4 fører mod nordøst til Bagsværd og Lyngby, og mod syd bliver den til Motorring 4. Ballerup Boulevard fører mod vest til landsbyen Ågerup.
.
Centrumgaden i Ballerup, der i 1981 blev omdannet til gågade, rummer en stor del af byens handelsliv.
.

Ballerup har en befolkning på 39.173 og et areal på 1.619 ha. Byen ligger ca. 15 km nordvest for København i et morænelandskab fra sidste istid. Den nordlige del af byen, der støder op til Jonstrup Vang, er et relativt højtliggende grønt område med småsøer og mosehuller fra istidens afsmeltningsperiode. Mod syd danner det fladt skrånende areal omkring Harrestrup Å grænsen til Albertslund Kommune.

Ballerup ligger på begge sider af Motorring 4 og Ring 4 og den krydsende Ballerup Byvej. Øst for ringvejen ligger et stort erhvervskvarter, og mod vest samler boligområderne sig om handelscenter og S-togsstation. Byen rummer ret tæt udstykkede parcelhuskvarterer, men præges især af standardiserede enheder med række- og gårdhavehuse og et storstilet etagebyggeri.

Videre læsning

Læs mere om byer i Ballerup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer