Grafen viser udviklingen i den nuværende Høje-Taastrup Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og i landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var der 1.294 indbyggere i den nuværende Høje-Taastrup Kommune, der da bestod af to landsogne. I 1850 var tallet steget til 2.644 med en vækst lidt over landsgennemsnittet. Befolkningstallet svingede derefter en smule for fra omkring 1890 at stige pga. tilflytning til stationsbyerne Taastrup og Hedehusene med en højere vækst end på landsplan. Væksten var særlig markant fra 1965 til 1980 med tilflytning til nye villaområder omkring stationsbyerne og en stigning i befolkningstallet fra 18.565 til 43.292. Efter 1980 voksede befolkningstallet i et langsommere tempo, men nåede i 2018 op på 50.596, hvilket er det højeste befolkningstal i kommunens historie.

Videre læsning

Læs mere om historie i Høje-Taastrup Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling