Grafen viser udviklingen i den nuværende Ikast-Brande Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var der 2.712 indbyggere i den nuværende Ikast-Brande Kommune, heraf 558 i Ikast Sogn og 584 i Brande Sogn. I 1850 var tallet steget til 5.007 i kommunen og hhv. 1.073 og 966 i Ikast og Brande. Kommunen har haft et stigende befolkningstal i hele perioden fra 1787 til år 2000 med højere vækst end landet som helhed. Væksten var særlig markant i fire perioder: omkring midten af 1800-tallet pga. hedeopdyrkning, fra ca. år 1900 til 1920 pga. stationsbyvækst, fra 1940 til ca. 1945 pga. brunkulsudvinding og fra ca. 1960 til ca. 1980 pga. vækst i tekstilindustrien. De større byer i kommunen er opstået som stationsbyer; det gælder for Ikast, Bording (begge jernbane 1877) og Brande (jernbane 1914). De fleste landsogne i kommunen har haft befolkningsvækst langt op i 1900-tallet. I 2018 var der 41.191 indbyggere i kommunen, heraf 15.479 i Ikast og 7.300 i Brande.

Videre læsning

Læs mere om historie i Ikast-Brande Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling