Grafen viser udviklingen i den nuværende Rudersdal Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var der 2.596 indbyggere i den nuværende Rudersdal Kommune. Befolkningstallet steg jævnt gennem det meste af 1800-tallet og var i 1870 nået op på 6.124 indbyggere. Derefter oplevede kommunen kortvarigt et fald i befolkningstallet, blandt andet pga. afvandring fra landområderne, men allerede fra ca. 1890 var befolkningstallet igen kraftigt stigende pga. tilflytning til de nye villaområder i kommunen. Efter svag befolkningsvækst i 1920’erne og 1930’erne fik den nuværende Rudersdal Kommune en ny markant vækstperiode 1945‑76 pga. tilflytning til bl.a. Birkerød, Holte og Søllerød. Til væksten bidrog S-togsforbindelsen til Holte fra 1936 og Birkerød fra 1968 samt Helsingørmotorvejen fra 1956. Kommunens befolkningstal toppede i 1976 med 54.529. Efter en periode med fald i befolkningstallet har kommunen efter 1995 igen haft et stigende befolkningstal. I 2017 var befolkningstallet vokset til 56.133.

Videre læsning

Læs mere om historie i Rudersdal Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling