Det centrale Holte, 2017. Den nordvest-sydøst-gående Kongevejen deler byen i to. Mod vest afgrænses byen af Furesø. Byens indkøbsmuligheder er koncentreret i indkøbscenteret Holte Midtpunkt beliggende i krydset Kongevejen-Øverødvej vest for Kongevejen. Holte Station ligger på Holte Stationsvej og betjener S-tog på Nordbanen. Vest for stationen ligger Vejlesø og mod øst Geelskov. Rudersdal Rådhus ligger op til Geelskov på hjørnet af Kongevejen-Øverødvej øst for Kongevejen.
.
Holte Midtpunkt med facaden af irret kobber er et stort butikscenter med alt fra dametøj til dagligvarer samt et bibliotek.
.
Kongevejen er Holtes hovedfærdselsåre. Her ses vejforløbet mod nordvest fra det sted, hvor vejen krydses af Holte Stationsvej og Øverødvej.
.

Holte er en forstad 16 km nordvest for København. Byens form afspejler et varieret landskab med bakker og dale, søer og skove. Fra Furesø går en tunneldal mod nordøst til Vedbæk ved Øresund. I dalbunden ligger bymidten mellem Vejlesø og Søllerød Sø. På begge sider af dalen stiger terrænet ca. 30 m; mod syd op i Geelskov og mod nord til Rudersdal og Rude Skov. Mod syd ligger Virum, og i øst løber Holte over i Øverød; ellers er byen næsten helt omgivet af og omslutter selv skove og søer.

Egnen omkring Holte var længe tyndt befolket, også efter anlæggelsen i 1584 af kongevejen til Frederiksborg Slot og forgreningen 1588 fra Rudersdal til Hirschholm Slot. Nordbanen fra København til Hillerød blev åbnet 1864 med station mellem Geelskov og Vejlesø. Banen gav grundlag for en beskeden erhvervsudvikling, og kort før år 1900 blev der påbegyndt villaudstykninger ved Kongevejen, mod vest langs Dronninggårds Alle og nord for Søllerød Sø ved landsbyen Øverød. Frem til 2. Verdenskrig blev der også udstykket mod nord langs Kongevejen og i Paradismarken nord for Øverød. Efter krigen fortættedes dette parcelhuskvarter, som omslutter et mindre erhvervskvarter.

Omkring den højtliggende kirke fra 1940’erne opførtes i 1950’erne et rækkehuskvarter. Også ved Øverødvej ses rækkehuse, og mellem Kongevejen og jernbanen findes karrébebyggelser.

Stednavnets betydning

Stednavnet Holte er belagt første gang i en kilde dateret 1370‑80 i formen Holtæ. Navnet er ikke overleveret i former fra 1400-tallet, men dukker op ca. 1520 i en kilde med formen Holtthet. Lidt yngre former er fx 1535 Holthe, 1612 Holdte og 1682 Holte. Formen fra 1520, Holtthet, viser bestemt form ental. Formerne på -e kan ikke bestemmes sikkert grammatisk. Navnet er identisk med en bøjningsform af substantivet holt »lille skov« med samme betydning.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Rudersdal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Bydele og byområder