Virum ligger ned til Furesø med ca. 14 km til Københavns Centrum. Bydelen afgrænses mod nord af Rudersdal Kommune, mod syd af Lyngby Åmose og mod øst af Bredevej. Byens centrum blev planlagt som en ny bydel i 1930’erne, da Virum og Sorgenfri fik stationer på S-togsbanen til Holte, og på ti år voksede indbyggertallet fra 930 i 1930 til 2.755 i 1940. Med anlæggelsen af torvet vest for stationen blev Virums centrum flyttet mod nord fra landsbyen ved Virumgade til Virum Torv.

Ved Sorgenfri Station ligger kollektivbebyggelsen Sorgenfrivang II med 3 højhuse på 15 etager opført 1957‑59, og nærved ligger Sorgenfri Torv med butikscenter.

Furesøkvarteret var allerede blevet udstykket i store villagrunde omkring år 1900. Grundene var så store, at det senere var muligt at lægge nye veje mellem de gamle, og mange af husene på Furesøvej er fra 1950’erne.

Bydelen er domineret af rækkehuse og enfamilieshuse, og det seneste større byggeri er Virumgårdkvarteret nord for Sorgenfri Station med række- og punkthuse fra 1980’erne.

Stednavnets betydning

Stednavnet Virum er nævnt først i 1186 i originalformen Vigirum. Formen Wigherom findes i en afskrift (1396‑1439) af samme dokument. I Roskildebispens jordebog optræder navnet 1370‑80 i formen Witherum. I en kilde fra 1535 er formen reduceret til Wyrom, og i en kilde fra 1607 er formen Virum. Matriklens form 1672 er Wiirumb, 1688 Wirum, og på Videnskabernes Selskabs originalkort fra 1764 står der Virum. Forleddet er et gammeldansk substantiv, *wīghi, der sigter til en plads i terrænet, som er egnet til at forsvare sig fra. Efterleddet er substantivet rum i den ældre betydning »bebyggelsesplads«. Navnet betyder således »bebyggelsespladsen ved stedet, som er egnet til forsvar«.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Bydele og byområder