Taarbæk Havn er det mest markante udspring på kysten i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor den tætte bebyggelse står i skarp kontrast til Jægersborg Dyrehaves skove og åbne overdrev længere inde i landet.

.

Det centrale Taarbæk, 2018. Gammel Taarbæk ligger syd for havnen langs Taarbæk Strandvej og har stikveje til vandsiden, mens Ny Taarbæk mod nord har stikveje til landsiden, hvor ønsket om boliger i det attraktive område har medført, at de dybe grunde er blevet koteletgrunde. Cottageparken har tennisbaner, klubhus og restaurant. I havnen har sejlsport erstattet erhvervsfiskeriet. Den er byens centrum med kro, købmand og busstoppested, og skolen tjener også som byens kulturhus. Spring-forbiområdet, strækningen mellem Trepilevej og Strandmøllen, beliggende lige nord for kortet, husede tidligere en række pragtvillaer. Men staten købte grundene, nedrev husene og nedlagde stationen, så der nu er en park med fri adgang til stranden og udsyn til Eremitagen.

.

Byens ældste huse ligger langs Taarbæk Strandvej med stikveje ned til stranden og har havnen som centrum, mens strækningen mellem havnen og Trepilevej kaldes Ny Taarbæk. Havnen er nu lystbådehavn, og fiskerhusene og de ældre villaer er omgivet af liebhaverboliger og lave etageblokke.

Taarbæk Havn ligger ved Øresundskysten. Havnen blev indviet i 1866 og har siden været en livsnerve for byen. Først som havn for det erhvervsfiskeri, der brødfødte hovedparten af byens borgere, og senere som rekreativt område for lokale og besøgende fra både land og hav.

.

Stednavnets betydning

Stednavnet Taarbæk er tidligst registreret i ekstraskattemandtal for året 1613 i formen Thorbech. Formen Tornbeckoptræder i en tingbog for SokkelundHerred i 1624. Matriklen 1682 har formen Torbeck, og Videnskabernes Selskabs originalkort fra 1763 Taarb[æk]. Navnet er oprindelig navn på et vandløb, der er omtalt i 1660 som Thorbechis Rende. Navnets betydning angår derfor vandløbet. På grund af formen med »n-« fra 1624 er det mest sandsynligt, at substantivet er torn i en ældre betydning »tjørn«. Efterleddet er substantivet bæk. Navnet betyder da »bækken, hvorved der vokser tjørn«.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Bydele og byområder