Det centrale Nærum, 2017. Detailhandlen er koncentreret i Nærum Hovedgade nord for Skodsborgvej og ved butikstorvet Nærumvænge syd for Skodsborgvej. I den nordlige del ligger også Nærum Gymnasium, mens Nærum Skole ligger ud til Nærum Vænge. Helsingørmotorvejen E47 løber i en nord-syd-gående retning gennem byens vestlige del. Nærum Station, der er den nordlige endestation på Nærumbanen, ligger på Langebjerg, umiddelbart vest for motorvejen. Mod øst afgrænses byen af Jægersborg Hegn.
.

Nærum er en forstad 16 km nord for København og 4 km øst for Holte. Den ligger på et moræneplateau, der afgrænses mod syd af Mølleåens dal og mod nord af en tunneldal, der afvandes til Øresund af Kikhanerenden. Bebyggelsen afskæres i øst af Jægersborg Hegn, mens den i vest har overskredet Helsingørmotorvejen.

Fra middelalderen lå Nærum på tunneldalens skrænt som en landsby, der i år 1900 fik station. Den storkøbenhavnske Fingerplan fra 1947 åbnede for et omfattende boligbyggeri, især sydpå, af stok-, række- og parcelhuse. Hørsholmvejen (senere Helsingørmotorvejen) førtes vest om byen, og for at undgå en krydsning afkortede man jernbanen og åbnede en ny station i vest. På samme tid udbyggedes Skodsborgvej som gennemgående øst-vest-forbindelse fra Virum til Skodsborg, og i nutiden fremstår Nærum som firdelt af de to veje. De to dele øst for motorvejen er langt de største; her findes skoler og andre institutioner og nord for Skodsborgvej et erhvervskvarter, fra 2003 med gymnasium. Parcelhusområdet ligger op mod skoven i øst. Detailhandel foregår i den gamle Nærum Hovedgade og især ved butikstorvet Nærumvænge, der ligger syd for Skodsborgvej nær motorvejen. Ligesom de nærmeste stokhuse er det opført af gule tegl og med ubrudte høje, røde tegltage. Fjernvarmeværkets kraftige, sekskantede skorsten markerer dette homogene kvarter, der ikke som kvarteret nord for Skodsborgvej er præget af nogle årtiers byfortætning.

Stednavnets betydning

Navnet Nærum findes i en tidlig originalform fra 1186 N[iar]therum. I Roskildebispens jordebog findes formerne 1370‑80 Nyerum og 1377 Nærerom. Fra 1535 kendes formen Nærom, og markbogen 1682 har formen Nærum. Forleddet er gudenavnet Njord. Efterleddet er substantivet rum, der i stednavne betyder »ryddet plads«. Navnet betyder »Njords ryddede plads (for bebyggelse)«.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Rudersdal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Bydele og byområder