Kort efter sit udspring ved Kirkeskov løber Kikhanerenden gennem Vestermose nordøst for Søllerød. Så langt opstrøms er vandløbet endnu meget lille med kun ganske få centimeters vandstand. Fra området ved Rundforbivej til udløbet ved Vedbæk Havn har Kikhanerenden vokset sig så stor, at åen bl.a. kan opretholde en bestand af ørred.
.

Det 5,5 km lange vandløb Kikhanerenden udspringer i bakkerne ved Kirkeskov og løber i bunden af en lang tunneldal af samme navn. På sin vej til udløbet i Øresund lige syd for Vedbæk Havn passerer vandløbet flere skovklædte områder. Fra 1955 og til slutningen af 1980’erne var Kikhanerenden reguleret og belagt med fliser, og vandløbet var stærkt belastet af spildevandsudledning. I 1989‑90 blev udledningen dog stoppet, fliserne fjernet, og vandløbet fik sit naturlige, slyngede forløb tilbage. Siden er der desuden udlagt gydebanker og udsat yngel af havørred.

I dag har Kikhanerenden en udmærket vandkvalitet med et varieret plante- og dyreliv. Der er en god bestand af havørred, og bækørred har etableret sig naturligt. Langs vandløbet er der flere steder artsrige enge, og den fredede Kohaveeng plejes med græsning.

På sin vej gennemløber Kikhanerenden flere fredede områder, heriblandt Søllerød Naturpark fra 2016; Bakkevej, Gissø, Tuemose og Kratmose fra 1976; Frydenlund fra 1963; Enrum fra 1950 samt Aggershvile fra 1943.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Rudersdal Kommune

Læs videre om

  • Furesø

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande