De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Rudersdal Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.
På en solrig oktoberdag på sydsiden af Sjælsø nyder kvæget årets sidste dage på græs. Furesø og Sjælsø er så store, at de sammen med Øresund i øst påvirker klimaet ved at dæmpe temperaturvariationen i kommunen.
.

Mod øst når kommunen ud til Øresund, mens den støder op til Danmarks dybeste sø, Furesø, mod sydvest samt den lidt mindre Sjælsø mod nordvest. Sammen med skovene dæmper disse store vandområder temperaturvariationen i kommunen. Dog kan de få sandede jorder mod vest give lidt ekstra opvarmning eller afkøling hen over året. Derudover kan kulde og varme fra det svenske fastland let nå Rudersdal Kommune, selv om temperaturerne dæmpes på vej over Øresund. Set over hele året ligger gennemsnitstemperaturen en smule over landsgennemsnittet, og ingen måneder skiller sig ud.

I juni 2009 blev også Rudersdal Kommune berørt af det voldsomme regnvejr, som ramte store dele af Nordsjælland. Det betyder, at kommunen i juni placerer sig blandt landets ti vådeste. Ellers ligger nedbøren i kommunen under landsgennemsnittet.

Antallet af solskinstimer ligger lidt over landsgennemsnittet. Det gælder især i de lyse måneder, hvor Øresund hæmmer skydannelsen. I vinterhalvåret ligger kommunen blandt landets solfattigste.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Rudersdal Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Klima