På en solrig oktoberdag på sydsiden af Sjælsø nyder kvæget årets sidste dage på græs. Rudersdal er en sørig kommune, og tilsammen dækker de mange søer næsten en tiendedel af kommunens areal.
.
Sjælsø Strand ved Eskemose Skov. Badevandskvaliteten i Sjælsø er i bedring, men sidst på sommeren kan der stadig forekomme opblomstringer af blågrønalger, hvilket i perioder kan medføre badeforbud.
.

Med 537 søer på mindst 100 m2 er Rudersdal en ret sørig kommune. Tilsammen dækker de 658 ha, hvilket svarer til ca. 9 % af kommunens areal. De største søer er Furesø på 941 ha og Sjælsø på 293 ha. Begge søer må Rudersdal dog dele med nabokommunerne. Af de søer, hvis hele areal ligger inden for kommunegrænsen, er Vejlesø på 16,6 ha, Søllerød Sø på 13,4 ha og Birkerød Sø på 9 ha de største.

Flere af kommunens største søer ligger omkranset af bymæssig bebyggelse. Det gælder bl.a. Birkerød Sø, som oprindelig var en del af et sammenhængende eng- og moseområde, men i dag ligger midt i Birkerød. Også Søllerød Sø og Vejlesø, som via Furesøkanalen er forbundet med Storekalv, er i dag omgivet af boligområder.

Kommunen rummer flere hundrede kilometer vandløb, hvoraf en stor del i dag er rørlagte. Omkring 19 km er offentlige vandløb. Flere af vandløbene er blevet genskabt med naturlige fald og slyngede forløb, ligesom der er etableret gydebanker til ørreder.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Rudersdal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande