Hvor Kongevejen fra syd går gennem Birkerød, lå i 2018 en halv snes bilforhandlere på en strækning på lidt over 1 km.
.
Det centrale Birkerød, 2017. Bymidten med handels- og servicefunktioner ligger lige nord for jernbanen langs Hovedgaden, hvor der også er biograf. Vest herfor ligger Birkerød Kirke, og øst for Hovedgaden ligger Toftevangskolen og et område med bl.a. gymnasium, svømmehal og idrætscenter. Birkerød Station ligger på Stationsvej og betjener S-tog på Nordbanen, og lige syd herfor ligger Birkerød Sø. Ca. 3,5 km sydvest for centrum er der tilkørsel til Hillerødmotorvejen.
.

Birkerød har en befolkning på 20.541 og et areal på 908 ha. Byen ligger 20 km nordvest for København mellem Furesø og Sjælsø. Den ligger i et afvekslende istidslandskab med mange småsøer efter dødis samt fladtoppede lerbakker. I øst ligger Rude Skov. Der er flere bynære skove, og ved Furesø, mellem bydelen Bistrup og Holte, ligger vådområdet Vaserne. Lige syd for bymidten ligger Birkerød Sø.

I middelalderen lå tre landsbyer i det nutidige byområde: kirkelandsbyen Birkerød lige nord for søen, Kajerød 1 km mod nordvest og Bistrup 2 km mod syd. Nordbanen førtes mellem søen og kirken, og mellem stationen og den gamle Kongevej lidt nordligere udviklede sig en by med købstadspræg, baseret bl.a. på flere teglværker og efterhånden med en alsidig økonomi. Efterkrigstidens byggeboom med parcel- og rækkehuse samt etageejendomme betød delvis udviskning af de tre landsbyer, hvis navne nu refererer til bydele. En fjerde bydel er Ebberød, der er vokset op omkring institutionen Ebberødgård.

Birkerøds bymidte med forskellige centerfunktioner og en stor del af byens butikshandel ligger nord for banen, som fik elektrisk drift i 1968. En anden del af handelen foregår langs Birkerød Kongevej, der er stærkt trafikeret og arkitektonisk og funktionelt set meget blandet, dog med en del bilforhandlere. Tre af byens tværgående veje er ført under Kongevejen. Helt i vest ligger et stort erhvervskvarter.

Stednavnets betydning

Stednavnet Birkerød optræder første gang i et dokument dateret *1307 (afskrift ca. 1497) i formen Birkeryth. Yngre former er fx 1370‑80 Birkerwth, Birkæruth, 1504 Byrcherødh og 1688 Bircherød. Forleddet er kollektivbetegnelsen gammeldansk *birki »birkebevoksning« dannet til substantivet birk »birketræ«. Efterleddet er det gammeldanske substantiv ruth i betydningen »rydning«, som i nordsjællandske stednavne udvikledes til skriftformen rød. Navnets betydning er »rydningen i birkebevoksningen«.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Rudersdal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer