Søllerød Naturpark ligger i det kuperede istidslandskab mellem Øverød, Søllerød og Gammel Holte. Her veksler det overvejende åbne landskab mellem skov, græsklædte skråninger, levende hegn og dyrkede marker og brydes hist og her af store, enkeltstående træer. I lavningerne findes desuden adskillige små fiskesøer, vandhuller og moser. Det varierede landskab har et rigt fugleliv, der bl.a. omfatter lille og gråstrubet lappedykker, sanglærke og gulspurv samt rovfugle som tårnfalk og musvåge.

I den nordlige del af naturparken ligger Rygård Overdrev.

Søllerød Naturpark indgår i en ca. 391 ha stor fredning fra 2016. Denne fredning samlede 28 selvstændige fredninger, som var vedtaget i perioden 1940‑91.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Rudersdal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land