Rygård Overdrev er et lysåbent område med dyrkede marker og overdrev i den nordlige del af Søllerød Naturpark, hvor vegetationen holdes lav af græssende dyr. Søllerød Golfbane dækker en stor del af arealet, men visse steder kan man stadig genfinde det for de gamle græsningsoverdrev så karakteristiske planteliv af græsser og lave blomsterplanter.

Rygård Overdrev indgår i en ca. 391 ha stor fredning fra 2016. Denne fredning samlede 28 selvstændige fredninger, som var vedtaget i perioden 1940‑91.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Rudersdal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land