Kobberstik af Frydenlunds facade samt grundplaner af den karakteristiske ottekantet bygning, som Johan Cornelius Krieger tegnede for Frederik 4. Helt i tidens ånd er teksten naturligvis på både dansk, tysk og fransk. Kobberstikket stammer fra embedsmanden F.A. Müllers omfattende kobberstiksamling, der blev solgt til Det Kgl. Bibliotek i 1797.
.

Landstedet Frydenlund i Trørød blev i sin nuværende skikkelse opført i årene 1793‑96. Det er en idyllisk beliggende, trefløjet palæbygning med en cirkulær, fremspringende havesal på siden modsat fløjene.

Fra 1600-tallets slutning var stedet forpagtet fra kronen til den senere storkansler Conrad Reventlow, far til Frederik 4.s anden dronning, Anna Sophie. 1722‑29 lod kongen Johan Cornelius Krieger, arkitekt for det netop fuldførte Fredensborg Slot, opføre en slags ottekantet miniudgave af dette slot på Frydenlund. I 1730 blev det kongeligt særeje og kunne bruges som gave.

I 1760 fik kronprins Christian (den senere Christian 7.) slottet og lod efterfølgende den franskfødte arkitekt Nicolas-Henri Jardin omlægge såvel nyttehaven nord for slottet som prydhaven mod syd, inden han i 1766 gav Frydenlund til sin dronning, Caroline Mathilde. Dermed blev slottet 1770‑71 en af skuepladserne for dronningens forhold til J.F. Struensee. En supplerende bygning af træ, opført af hofbygmester C.F. Harsdorff i 1771, var ifølge en beretning fra 1772 indrettet med plads til »Dronningens Seng, som var at udtrække, og den forlorne Trappe, som gik der ned til fra Struensees Kamre oven paa«.

Efter 1772 brugte kronen ikke stedet, og i 1793 blev det solgt til den svenske hofsekretær Carl Adolf Boheman. Han lod Harsdorffs hus rive ned og Kriegers indgå som fundament for havesalen i den bygning, som han, måske med J.H. Rawert som arkitekt, lod opføre, og som endnu står. Efter Boheman fulgte en række forskellige ejere. 1957‑60 tilhørte Frydenlund den dansk-amerikanske entertainer Victor Borge. Han solgte stedet til civilingeniør Haldor Topsøe, som i knap ti år også husede sin virksomhed her i et domicil opført af Erik Herløw og Tormod Olesen. Topsøe boede på Frydenlund til sin død i 2013. Stedet administreres nu af Frydenlund Ejendomsselskab ApS.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og landsteder i Rudersdal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder