Grafen viser udviklingen i den nuværende Skive Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var der 10.983 indbyggere i den nuværende Skive Kommune, heraf 4 % i Skive. I 1850 var tallet steget til 17.787 i kommunen, heraf 7 % i Skive. Kommunen havde et stigende befolkningstal indtil år 2001 – herefter har befolkningstallet været faldende pga. fraflytning. Højslev Stationsby (jernbane fra 1864) havde et stigende befolkningstal indtil ca. 1916, herefter stabilt. Fiskeribyen Glyngøre havde et stigende befolkningstal indtil 2005, herefter et svagt fald. I mange af kommunens landsogne toppede befolkningstallet i begyndelsen af 1900-tallet. I 2018 havde kommunen 46.599 indbyggere, heraf 55,3 % i Skive.

Videre læsning

Læs mere om historie i Skive Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling