Faktaboks

Kommune
Skanderborg Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
261319
Sted- og lokalitetsnummer
160205-43
Anlæg
Begravelsesplads, Vikingetid (dateret 900 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

2012
Byggeri og anlæg - Skanderborg MuseumForanlediget af kommende parcelhusbyggeri syd for Hørning skal der foretages en forundersøgelse af knap 6ha. SBM1003 Skovsgårde Etape II.
2012
Museal forundersøgelse - Skanderborg MuseumDer er foretaget en forundersøgelse på et knap 6ha stort areal i forbindelse med SBM1003 Skovsgårde II. Et mindre areal kunne udskilles til systematisk udgravning og har fået sit eget journalnummer: SBM1366 Fregerslev II
2012
Museal udgravning - Skanderborg MuseumDer er udført en udgravning på etape I af flere planlagte udstykninger ved SBM 1003. På denne etape er udgravet et to-skibet langhus fra overgangen senneolitikum/ældre bronzealder.
2013
Byggeri og anlæg - Skanderborg MuseumPå baggrund af en forundersøgelse er et samlet areal på ca. 5321 m2 i Skanderborg Kommunes etape IV af udstykningen ved Vestergårds Allé udpeget til en egentlig arkæologisk undersøgelse.
2013
Byggeri og anlæg - Skanderborg MuseumPå baggrund af en forundersøgelse er en vikingetidsgravplads med bl.a. en kammergrav med rytterudstyr fra vikingetid lokaliseret. Skanderborg kommune agter at udstykke arealet til parcelhusgrunde.
2013
Byggeri og anlæg - Skanderborg MuseumForanlediget af møde på Skanderborg Rådhus mellem deltagere fra Skanderborg Kommune, Kulturstyrelsen og Skanderborg Museum, blev det besluttet at muldafrømme et areal i kommende vej på 700 til 800 m2. Dette til afklaring af omkostningsniveau ved en mulig egentlig udgravning af arealet.
2013
Museal forundersøgelse - Skanderborg MuseumVed den udvidede forundersøgelse dukkede der to jordfæstegrave op. Den ene er omgivet af et omtrent kvadratisk hegn. Gravene dateres til vikingetid. Desuden fremkom enkelte stolper og gruber.
2013
Museal udgravning - Skanderborg MuseumUdgravning af to grave, formodentlig vikingetid. Begge fremstod uden gravgaver.
2014
Uspecificeret museal aktivitet - Skanderborg MuseumRegistrering af diverse anlæg
2014
Uspecificeret museal aktivitet - Skanderborg MuseumUdvidet registrering af diverse anlæg.
2015
Museal udgravning - Skanderborg MuseumPå baggrund af nøje overvejelser omkring bevaringsforholdene ved kammergravskomplekset, er det på et møde mellem Skanderborg Museum og Kulturstyrelsen på SBM den 18. november 2014 besluttet, at man ikke kan in situ bevare den del af kammergravskomplekset, som benævntes A 238. Der er kun ca. 26 cm tilbage af gravdybden ned i undergrundsniveau. Den øvrige del af komplekset, benævnt A 236, kan måske bevares, idet der er en gravdybde på ca. 64 til 70 cm. Problemstillingen omkring in situ bevaring af A 236 vil der blive taget stilling til, når resultatet af udgravningen af A 238 foreligger. Undersøgelsen af A 238 planlægges til maj/juni 2015.
2015
Uspecificeret museal aktivitet - Skanderborg MuseumKulturstyrelsen traf en ny afgørelse i sagen d. 31 marts 2015. Kammergravkomplekset skulle in situ-bevares in sin helhed, og der skulle dermed ikke foretages udgravninger. I forberedelse til nedlukningen af gravene, blev al jorden taget af igen. Der blev foretaget en geofysisk opmåling af stedet samt ekstra boreprøver. Desuden blev der taget et præparat op i seletøjsområdet, da dette lå i overfladen af graven. Slutteligt blev gravene lukket ned af Morsø Skov- og Natur-service.

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links