Bellevue Teater ligger på Strandvejen 435-451 i Gentofte Kommune. Bygninger og omgivelser er fredet og har en tingslyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

I 1935 blev Bellevue Kro samt et værtshus nedlagt for at få plads til den nye Strandvej, der skulle anlægges og i stedet opførte man Bellevue Teateret med tilhørende restaurationsfløj. Oprindeligt var restaurationen opdelt i en sommer- og en vinterrestaurant. I den del, der var indrettet til sommerrestaurant var væggene beklædt med bambusstokke og der stod en stor svungen bar i teaktræ, mens der i vinterrestaurationen var kamin. Allerede i 1938 blev teateret ombygget til biograf, og i 1952 blev det meste af restaurantsfløjen ombygget til boliger, hvor og en lille del blev bibeholdt som restaurant. Restaurantens hovedindgang lå oprindeligt mod syd, i trappetårnet, hvor man ligeledes kunne komme op på første sal til en række selskabslokaler. Efter omdannelsen til lejligheder blev en del af rummene mod vest indrettet til værelser for tjenestefolk. I 1999 blev restauranten restaureret og man opsatte i denne forbindelse bl.a. balkonen. Teaterbygningen gennemgik senest en større restaurering i 2001-2002, hvor der blandt andet blev produceret flere stole til salen, i kopi af de originale, og på facaden opførte man det oprindelige gridmønster på trappetårnene.

Beskrivelse

Teaterbygningen er placeret ved Klampenborg Strandvej. Bygningen orienterer sig mod Bellevue Strand og Øresund. Bag bygningen ligger en stor parkeringsplads samt Klampenborg Station. Mod syd, langs med kysten, er på teaterbygningen koblet en lang boligfløj, der i en blød bue drejer sig en smule væk fra Strandvejen. Teaterbygningen er opført i hvidmalet jernbeton med murede elementer imellem og flade tage belagt med tagpap. Den symmetriske bygningskrop har mod vest et højt scenetårn og mod øst en lav hovedindgang, der flankeres af to høje, cirkulære trappetårne. Hovedindgangen er udført som en konkav bue, der spænder imellem de to trappetårne. Over indgangen findes et stort udhæng med tagpap, kobberkant og listebeklædt underside. Ligeledes har hovedindgangens facade en vandret træbeklædning omkring store hvidmalede vinduespartier og indgangsdøre i glas og mørkt træ. Trappetårnene er beklædt med hvide trælister i gridmønster, hvorpå der vokser efeu. Over indgangspartiet er der plads til annoncering i bannerstørrelse og øverst er et fremtrukket, hvidmalet listebeklædt parti, hvor der med store blå bogstaver står BELLEVUE TEATRET. Bygningens øvrige dør er ældre, tofløjede, bræddebeklædte døre, der er hvidmalede ligesom vinduerne, som alle er udført som etrammede, kvadratiske vinduer med termoruder. Foran de fleste døre findes lave teglklinkebelagte trapper med hvidmalede rækværk af smalle stålrør. Indvendigt er den oprindelige grundplan bevaret med foyer og garderober, der omkranser den midterste del, som indeholder selve salen. På hver side af foyeren er tillige en stor trappe, som fører ned til toiletterne i kælderen samt op til første sal, hvor der er adgang til salens balkon. Længst mod vest, bag ved salen, findes scenen, sceneteknikrum, garderober og øvrige medarbejderfaciliteter. De oprindelige interiørs er hovedsageligt bevaret, herunder pudsede, hvide vægge og lofter, terrazzogulve, bambusbeklædte elementer, svungne trætrapper samt tekstilbeklædte vægge i salen. Loftet i salen kan skydes til side. De fleste bygningsdetaljer er ligeledes bevaret, herunder glatte døre, messinggreb og håndlister samt bænke og stolerækker, der er udført i formspændt finér. Den langstrakte beboelsesfløj er opført som en rammekonstruktion i jernbeton med murede dele i mellem. Alle overflader er hvidmalede, og bygningen afsluttes af et let skrånende tag belagt med tagpap. Den østlige del er opført i to etager, hvoraf den øverste etage er trukket ind, så der dannes tagterrasser, mens den vestlige del er opført i én etage over en høj kælder. I den østlige langside findes i stueetagen store glaspartier og tofløjede havedøre med mørke trærammer og hvide karme. På førstesalen har tagterrassens døre ligeledes mørke rammer, mens vinduerne er hvidmalede, etrammede vinduer. Tagterrassen har en let, hvidmalet trækonstruktion, lig en pergola og bræddegulve samt lette træskillevægge mellem hver lejlighed. Vinduerne mod vest er alle hvidmalede med delvist trerammede og delvist torammede partier, hvoraf størstedelen af de torammede har hvidmalede skodder. Dørene i vestsiden er nyere glasdøre. Ved sydgavlen findes et højt, originalt trappetårn, der mod øst har et højt vinduesparti, hvori der er en hoveddør i glas med mørke trærammer. Beboelsesfløjen er indrettet med lejligheder i begge etager, og tættest på teaterbygningen er en mindre restaurant. Alle lejligheder har køkken, badeværelser og værelser mod vest, mens stuerne ligger mod øst med udsigt over Øresund. Stuerne i stueetagen er dobbelthøje med en trappe op til en balkon. De originale gulve er bevaret i stort set alle lejligheder, mens det kun er enkelte køkkener og badeværelser, som er fra ombygningen i 1950'erne. De øvrige er nyere, ligesom mange af de øvrige bygningsdetaljer. I trappeopgangene er der terrazzogulve og trin, trappegelændere af smalle stålrør samt affaldsskakte med runde ståldæksler for. I restauranten ses en svævende balkon, og under denne findes en pejs og en bardisk. Mod vest er indrettet et nyere industrikøkken.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til Bellevue Teaterets placering ved Strandvejen hvor bebyggelsen indskriver sig i Arne Jacobsens hvide by, der udgør det meste af området omkring Bellevue Strand. Med bygningens højde, de afrundede former, flade tage og hvide facader fastholder hele bygningskroppen sin klare relation til nabobebyggelsen Bellavista. Placeringen ved Øresund har endvidere miljømæssig værdi idet kyststrækningen har påvirket arkitekturen, hvilket ses ved at beboelsesfløjen (den tidligere restaurant) strækker sig langs med vejen, parallelt med stranden, således at der opnås den optimale udsigt over vandet. Den miljømæssige værdi relaterer sig endvidere til den langstrakte have foran bygningen, der både giver plads til små terrasser til lejlighederne i stueetagen samt til en fælles plæne, som distancerer fløjen fra Strandvejen.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for Bellevue Teateret knytter sig til bebyggelsens rene og enkle formsprog, som har gjort denne til et dansk stilikon. De hvidpudsede facader, flade tage og de afrundede hjørner danner tilsammen et bygningskompleks, der er en fornem repræsentant for den danske funktionalisme, som udsprang af internationale arkitekturstrømninger fra blandt andet Bauhaus Skolen. Man ønskede at frigøre sig fra den tidligere modernismes retvinklede former, hvilket tydeligt ses i Bellevue Teaterets afrundede afslutninger, som tillige for Jacobsen er en signifikant form, der kan genfindes i flere af hans bygninger, herunder Novo Laboratoriet og Stellings Hus. Endvidere var man i denne tid fokuseret på tanken om det gode håndværk og den enkle funktionalitet, hvilket ses i bygningsdetaljerne, der alle er gennemtegnede ned til en elegant og nøgtern form. Hertil kommer, at det lette arkitektoniske udtryk ved både teateret og restauranten, med bevaret interiør, vidner om det liv, der udsprang i 1930erne omkring Strandvejen; en livsstil, hvor det moderne menneske havde mere tid og dyrkede friluftslivet langs kysten. Indvendigt og i facaden aflæses funktionen som teater særligt ved den bevarede grundplan med foyer, billetkontorer, gaderober, sal og scene med scenetårn. Hertil kommer bygningsdetaljer som facadens oprindelige billetluger, salens stole og balkon samt scenens tekniske dele, herunder snoretræk og store drejeskiver.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Bellevue Teateret relaterer sig til bygningens fremtræden som en enkel og geometrisk, skulpturel form, der ved brug af få materialer skaber et yderst ekspressivt byggeri. De enkle overflader, der er renset for ornamenter, har en lethed, som understreges af de meget store glaspartier i beboelsesfløjen. Formsproget forstærkes endvidere af elementernes gentagelse i den lange østfacade, hvis takt dikteres af konstruktionens hvidmalede jernrammer. Teateret og beboelsesfløjen har et relativt forskelligt udtryk, hvor teateret virker som en lukket, vertikal og symmetrisk bygning, optræder beboelsesfløjen åben, horisontal og taktfast. Trods denne forskellighed bindes de to bygninger sammen af den ens detalje- og farvebearbejdning eksempelvis omkring dør og vinduespartier, hvor brugen af både hvidmalede og mørke trælister skaber en lethed. Den minutiøse detaljebearbejdning er endvidere stærk omkring indgangspartiet, hvor den enkle beklædning af mørke trælister fremtræder varm og imødekommende som en glidende overgang mellem det ydre og det indre. De afrundede former, der introduceres i den ydre form, genfindes indvendigt i både plan og snit samt ved møblement som balkoner, bardiske, garderober, trapper samt i de bløde buede overgange mellem vægge og lofter har ligeledes stor arkitektonisk værdi. Værdien tillægges endvidere den gennemførte, enkle detaljering, der får rummene til at virke rolige og sammenhængende trods de forskellige funktioner. Dette gælder eksempelvis de glatte døre med messinggreb samt rørbeklædningen på både balkon og adskillige frontdele. Netop beklædningen med rør giver, inde i salen en sammenhæng med det lærredsbeklædte loft og det hvide og blåstribede lærred på væggene, en association til det frie sommerliv og de maritime omgivelser. Dette forstærkes af taget, der kan skydes til side og give udsigt til den åbne himmel.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links