Klampenborg Station var fra 1863 endestation for Klampenborgbanen. Landlivet og feriestemningen blev underbygget af stationsbygningen, der blev opført i schweizerstil. Tegning fra Illustreret Tidende, 1863.

.

Strandvejen betegner den ca. 38 km lange strækning mellem Svanemøllen og Helsingør.

Vejen er at finde på kort fra midten af 1600-tallet, hvor den som en tynd linje følger kysten og forbinder de to købstæder København og Helsingør.

Navnet Strandvejen slog først igennem omkring år 1800. Tidligere har vejen været kendt under flere navne: Den store landevej, der går til København, eller Adelvejen, der fører til Helsingør. Eller mest beskrivende: Sandvejen. I dag har den oprindelige vej på visse strækninger andre navne, fx Gammel Strandvej i Nivå.

Langs sundet har der siden 1500-tallet ligget små fiskerlejer. I løbet af 1700-tallet begyndte Københavns bedre borgerskab at tage gennem byporten Østerport og ud ad Strandvejen til kystlandet på skovtur. Snart fulgte de lavere sociale klasser med, og i løbet af 1800-tallet begyndte sommerhuse, beværtninger og badeanstalter at skyde op langs Strandvejen, der om sommeren kunne være stærkt trafikeret med private ekvipager, kapervogne og fra midten af 1800-tallet omnibusser med forspændte heste. De forbedrede trafikforbindelser muliggjorde længere rejser ud ad Strandvejen. Sammen med jernbanen til Klampenborg fra 1863, der i 1897 blev forlænget til Helsingør og fik navnet Kystbanen, blev det desuden muligt at være fastboer ved kysten og arbejde i København.

Det var i overvejende grad den rige overklasse, der bosatte sig langs Strandvejen, hvilket arkitekturen også vidner om. Villaer, landsteder og hoteller har præget miljøerne, afbrudt af de meget mere beskedne fiskerhuse.

I Gentofte Kommune er Taffelbay, Blidah og Marienlyst eksempler på landsteder, der blev nedrevet for at gøre plads til de moderne boligblokke i Blidah Park, der blev opført 1933‑35.

Strandvejen blev asfalteret i 1920’erne, og den øgede biltrafik gav anledning til, at man fra 1937 anlagde nye strækninger, der enten løber som bagveje eller »vandstrandveje« langs kysten, fx Kystvejen i Charlottenlund og Skovshoved.

Videre læsning

Læs mere om Traditioner og fortællinger i Gentofte Kommune

Læs videre om

Læs også om