Belvedere ligger på Strandvejen 407 i Gentofte Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Belvedere blev opført i 1842, sandsynligvis som sommerbolig, og var oprindelig arvefæste under Christiansholm. Gennem årene blev karnapper, havestue og verandaen bygget til og trappetårnet mod vest, blev opført efter år 1909. Før tårnet kom til førte en indvendig ligeløbstrappe op, fra den nordlige del af kælderen, til køkkenet. I 1989 gennemgik bygningen en større restaurering, og der blev trukket varme- og elinstallationer langs væggene. Tillige blev der bygget nye badeværelser og alle vinduer blev skiftet. I 2011-2012 gennemgik bygningen igen en restaurering, her blev der lagt nyere trægulve i de fleste stuer og i værelserne på første salen, samt indrettet nyt køkken og badeværelser. I kælderen blev ligeledes indrettet et nyt badeværelse og et vaskerum.

Beskrivelse

Belvedere ligger i Klampenborg, på en skrånende grund, der afgrænses af en høj ud til Strandvejen og Øresund. Hovedbygningen er grundmuret i to etager over en høj kælder og er opført med en høj, østvendt frontkvist over de tre midterste fag, mens der mod vest findes et tilbygget trappetårn midtfor. Soklen er refendfuget, mens murene udvendigt er beklædt med vandrette brædder. Taget er et lavt, helvalmet tag af sort eternitskiffer, der har et udhæng, som bæres af udskårne spærender. I tagryggen findes to murede skorstenspiber med krave, og i tagfladerne ses flere nyere støbejernsvinduer. Foran frontkvisten er en veranda og herover en balkon, båret af spinkle jernsøjler, med mønsterudformet støbejernsværn. Både ud mod verandaen og balkonen findes en tofløjet havedør. Fra verandaen fører en muret trappe beklædt med marmorfliser ned til haven. Ved den sydlige gavl er en havestue i træ med store vinduespartier og en støbt trappe op til hoveddøren, der er en tofløjet fyldingsdør. På den nordlige gavl findes to store, mangekantede karnapper, hver i én etage med hjørnepilastre og let skrånende tagpapflader. Bygningens vinduer er alle nyere, torammede vinduer med overvindue, og udført som koblede rammer. Både vinduer og døre er hvide med lysegrå rammer. Vinduerne har endvidere fordakninger, der i stueetagen er med trekantfonton. Alle fordakninger er ligesom de gennemgående sålbænkgesimser, beklædt med kobber og der er kobbertagrender. Kældervinduerne i soklen er rundbuede og torammede. Indvendigt er den oprindelige grundplan delvist bevaret, med stuer en suite mod øst. Ved indgangen fra syd ligger den oprindelige hall med trappe til kælderen og første salen, der rummer værelser og to nye badeværelser. Trappen i tårnet mod vest går fra kælderen, der er indrettet med opbevarings- og vaskerum, til tageetagen, der er udnyttet til et stort opholdsrum. I alle rum er lagt nye, brede trægulve. Vægge og lofter er pudsede og har i de fleste rum en enkel stuk.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Belvedere knytter sig til bygningens prominente placering ved Strandvejen, hvorfra der er en storslået udsigt udover Øresund. Bag villaen ligger en gårdhave, der tillige har stor miljømæssig værdi, idet den fungerer som et intimt rum i læ bag det skrånende terræn. Langs gårdhavn findes højt i terrænet et langt plateau med espalier. Alt dette giver tilsammen et spændende og yderst varierende haveforløb med mange niveauer og forskellige stemninger.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til Belvederes bevarede grundplan, der vidner om den store, pompøse villa, der som sommerresidens blev anlagt med stuer en suite med udsigt mod havet. De forskellige ombygninger gennem tiden aflæses i det ydre ved havestuen, verandaen, karnapperne og trappetårnet, der alle underordner sig den primære form. Indvendigt indikerer søjlerne i rummene mod nord, hvor den tidligere ydervæg stod, inden karnapperne kom til. Kælderrummenes og trapperne op herfra vidner om den tidligere opdeling mellem herskab og tjenestefolk, hvor funktionsbetingede rum som køkken og vaskerum lå i kælderen.

Arkitektonisk værdi

Belvederes arkitektur knytter sig til bygningens fragmenterede udtryk med havestue, veranda, karnapperne og tårn, der underordner sig den enkle, rektangulære hovedform og den overordnede symmetri. Beklædningen med vandrette brædder giver en let horisontal virkning, der underbygges af det spinkle støbejernsværn omkring balkonen. Mønstrene er symmetrisk arrangeret, hvilket også er med til at skabe lethed. I den sydlige havestue videreføres det spinkle udtryk i de store vinduespartier med smalle sprosser. I kontrast hertil fremstår den refendfugede sokkel massiv og tung, hvilket ligeledes gælder for de mange detaljer omkring vinduerne. Stilen bærer præg af historicismen med tydelige referencer hentet fra det klassiske formsprog, herunder blændingsfelter med balustre, lisener, kapitæler, arkitraver og frontispicer. Trods de mange tilbygninger og detaljer, fremstår bygningen yderst homogen, hvilket i høj grad skyldes den enkle og primære materialeholdning i træ. Hertil kommer den enkle farvesammen-sætning, der underbygger det lette udtryk med de forskellige lysegrå nuancer, der enkelt og kun svagt fremhæver bygningsdetaljer, herunder fordakninger, gesimsbånd, sokkel og værn. Desuden bibringer de mange kobberinddækninger, kobbertagrender og nedløbsrør til et yderst elegant udtryk. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de markante stuklofter, der særligt i den midterste stue har kraftige relieffer, somskaber dybde i loftet. Hertil kommer det store trapperum med enkle, lette balustre, kanneleret mægler og trappens elegante svaj op til førstesalen. Ligeledes har forstuen, med de store vinduespartier mod syd, en stor værdi, idet de oplyser og skaber et imødekommende rum.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links