Bjerggade 15
.

Bjerggade 15 ligger på Bjerggade 15 i Sønderborg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bindingsværk, senrenæssance o. 1640-50; del af en lang række våninger (lejeboder) på vestsiden af gaden, der indtil 1905 hed Bag Mødding Gade / Hinter dem Mistpfuhl.

Beskrivelse

Bjerggade 15 ligger midt i Sønderborg og er mod nord bygget sammen med Bjerggade 17, mens gavlen mod syd er friholdt. Facaden og havesiden er opført i rødtopstolpet bindingsværk med hvidkalkede tavl, mens gavlen er grundmuret og hvidkalket. Vinduerne er gråmalede, blysprossede vinduer med koblede rammer. I de yderste rammer sidder mundblæst glas, mens de inderste rammer er med termoglas. Flere af vinduerne er hængslet på barokke lodposter. Taget er et heltag af røde vingetegl, hvori der i rygningen sidder en muret, hvidkalket skorsten med sokkel og krave. Taget har en kraftig, knægtbåren udkragning og i tagfladerne ses flere ældre ovenlys, samt en taskekvist og en nyere udluftning mod gården. Tagfladen mod gaden har ingen tagrende. Hoveddøren er en traditionelt udført, todelt revledør med håndsmedet beslagværk, der sidder i en kurvehanksbuet indfatning. Facadens sydligste fag bærer præg af tidligere at have været vogngennemkørsel. På havesiden har den nyere revledør et firdelt overvindue. I det indre har bygningen en traditionel planløsning med en gennemgående diele med en traditionelt udført trappe til tagetagen, stuer mod gaden og køkken mod gården. Der er traditionelle brædde- og klinkegulve, efterisolerede vægge, fyldingsdøre med ældre beslagværk samt bræddelofter med knægtbårent, synligt bjælkelag. Bindingsværket mod den tidligere vogngennemkørsel er opstrøget med rødt. Tagetagen er åben til kip og har en åben planløsning. På nær enkelte døres beslagværk og dele af bindingsværket er alle konstruktioner, bygningsdele og -detaljer udført i nøjagtig kopi af ældre forbilleder.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Bjerggade, hvor det afslutter husrækken på den vestvendte side og dermed ligger som et fikspunkt, når man bevæger sig op ad Bjerggade. Sammenbygningen med Bjerggade 17 har ligeledes miljømæssig værdi, idet de to bygninger mod gaden både visuelt og konstruktivt udgør et samlet hele med en fælles knægtbåren tagflade uden tagrende.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningen som et eksempel på et 1600-tals byhus i bindingsværk med revledør, blysprossede vinduer hægtet på lodposten og en knægtbåret, næsten ubrudt tagflade uden tagrende. Hertil kommer sporene efter vogngennemkørslen, som vidner om en af bygningens tidligere funktioner, samt forskellen på facadens kraftige bindingsværk og havesidens mere enkle bindingsværk. I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den ældre planløsning med gennemgående diele, stuer og vogngennemkørsel mod gaden samt de sekundære rum som køkken og bad mod gården. Hertil kommer de ældre og traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer, herunder døre, gerichter, bræddelofter med synligt bjælkelag, knægte og beslagværk på vinduer og døre, der vidner om bygningens alder.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til det traditionelle udtryk, der domineres af de næsten ubrudte tagflader samt kontrasten mellem det røde bindingsværk og de hvide tavl. Bindingsværkets irregulære takt og den tilmurede, tidligere vognport giver endvidere facaden et levende udtryk, som understøttes af de profilerede knægte og vinduesdetaljerne i form af hjørnebånd og blysprosser.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links