På dette foto fra 1952 ses det omfattende anlæg Allerød Teglværk; i baggrunden th. ses Blovstrød Teglværk med de karakteristiske høje skorstene.
.

Blovstrød Teglværk åbnede i 1860. Det var i årene 1920‑30 et af Nordeuropas største teglværker og samtidig Blovstrøds største arbejdsplads. Et tipvognsspor bragte ler fra gravene ved Sønderskov og Lille Ravnsholt til teglværket. Omkring 1966 blev transporten overtaget af lastbiler.

Produktionen faldt fra 1960’erne, og flere bygninger blev revet ned. I 1977 købte Allerød Kommune det meste af området, og teglværket ophørte helt i 1982.

Bygningerne huser i dag veteranbanen Blovstrød Banen – Dansk Jernbane-Klub. Der kører stadig lejlighedsvis tog på banen. Tilbage står to remiser, pottemageriet med tre teglovne og snedkeriet. Den sidste tørrelade brændte i 1992.

Blovstrød og Allerød Teglværker er udpeget som kulturmiljøer.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Allerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv