Sognepræst Harald Søbye var præst i Blovstrød og Lillerød Kirker fra 1948 og blev kendt for sine markante politiske standpunkter. Han tog initiativ til pinsemarchen fra Hillerød mod København d. 17. maj 1964, en march mod kapitalismen, NATO og kongehuset. Billedet er fra protestmarchen, hvor ca. 7.000 deltog.

.

Befolkningstallet voksede i perioden markant, navnlig i Lillerød, og landbruget måtte overlade rollen som største erhverv til industrien og serviceerhvervene. Områdets gamle industrivirksomheder var stadig det industrielle omdrejningspunkt for kommunen.

Administrativ inddeling

I 1920 lå langt størstedelen af Lynge-Uggeløse og Lillerød Sognekommuner i den nuværende Allerød Kommune. Derudover lå omtrent halvdelen af Blovstrød Sognekommune og nogle beskedne dele af Nørre Herlev Sognekommune i det nuværende kommuneareal. Ud over at smådelene af Nørre Herlev Sognekommune i 1966 blev indlemmet i den nye Hillerød Sognekommune, skete der ikke yderligere ændringer af de administrative grænsedragninger i perioden. Hele området lå i Frederiksborg Amt.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Befolkningstallet i det nuværende kommuneareal voksede fra 4.753 i 1921 til 15.048 i 1970. Dette skete navnlig pga. tilvækst i Lillerød, der i perioden voksede fra 454 til 8.085 indbyggere.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Siden 1864 havde Lillerød Station været station på Nordbanen. For at undgå forveksling med nabostationen Hillerød besluttede DSB efter flere navneafstemninger og debatter at ændre stationens navn til Allerød Station. Navneskiftet skete i 1952, og på fotoet er skilteudskiftningen på Lillerød Station, nu Allerød Station, i fuld gang.

.

Slangerupbanen, der efter 1929 var ejet af oplandskommunerne, heriblandt Lynge-Uggeløse, blev i 1948 overtaget af DSB. I 1954 blev den nordligste del – og dermed bl.a. Lynge og Vassingerød Stationer – lukket.

Nordbanen var derimod en succes, og den blev i 1930’erne udvidet med et dobbeltspor. Lillerød Station blev i 1952 omdøbt til Allerød Station, og i 1968 blev der indført S-tog fra Holte til Hillerød.

På Møllemosegård i Kollerød åbnede Allerød Flyveplads i 1959.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

I 1930 var landbruget det dominerende erhverv i både Lynge-Uggeløse og Blovstrød Sognekommuner, mens handel og håndværk beskæftigede næstflest. I Lillerød var det omvendt.

I 1960 havde samtlige sognekommuner flest beskæftigede i håndværk og industri, mens serviceerhvervene nu beskæftigede næstflest i Lillerød og Blovstrød. I Lynge-Uggeløse var derimod landbrug det næststørste erhverv.

Møbelfirmaet Fritz Hansen grundlagt i 1872 var en af kommunens store arbejdspladser og beskæftigede 300 mennesker i 1953. Allerød og Blovstrød Teglværker og A/S Farum Sten- og Gruskompagni var fortsat store firmaer.

I 1960’erne blev der udstykket grunde til parcel- og rækkehuse i Blovstrød, ligesom man begyndte udbygningen af Lillerød Øst. I Lynge og Uggeløse blev der også bygget mange parcelhuse.

I 1938 fik Blovstrød ny kommuneskole, og i Lynge blev der bygget centralskole i 1955.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik

Både i Lillerød og Blovstrød Sognekommuner var der flest, der stemte på Socialdemokratiet ved folketingsvalgene. I Lillerød var det i hele perioden, mens Det Konservative Folkeparti overhalede Socialdemokratiet i Blovstrød i 1966. I Lynge-Uggeløse Sognekommune stemte flest på Venstre undtagen i 1935, 1943 og 1966, hvor Socialdemokratiet blev størst, og i 1939, hvor Radikale Venstre fik flest stemmer, da sognerådsformanden P.D. Jensen stillede op og blev indvalgt.

Mere om politik og uddannelse i kommunen

Besættelsen

Petergruppen blev oprettet i februar 1944 efter ordre fra Hitler og havde til opgave at lave schalburgtager, dvs. modterror og kontrasabotage som gengældelse for modstandsbevægelsens aktioner. Sidst i juli 1944 anbragte Petergruppen en tidsindstillet bombe i en kuffert i et Nordbanetog. Bomben eksploderede, lige da toget havde forladt Lillerød Station. Tre passagerer døde, og adskillige blev såret.

.

Den tyske besættelsesmagt overtog i 1940 de to kaserner i Høvelte og Sandholm, og i 1942 købte Schalburgkorpset Høveltegård. Den til korpset knyttede Petergruppe udførte formentlig en sabotage mod et tog uden for Lillerød Station i 1944. Ellers mærkede lokalsamfundet ikke meget til krigen indtil de sidste måneder før befrielsen, hvor Høvelte Kaserne blev fyldt med sårede soldater og flygtninge fra Østfronten.

Religion

I 1920 købte Lynge-Uggeløse Menighedssamfund huset »Bethesda«, og i Lillerød havde Indre Mission til huse i Menighedshuset. 1948‑64 var Harald Søbye præst i Blovstrød og Lillerød og blev kendt for at nægte at bede for kongehuset og tale imod NATO og kapitalisme.

Mere om religion i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Allerød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1920-1970