Allerød Kommune fortsatte i perioden sin markante vækst. Lillerød voksede sig stadig større, og Lynge Overdrev blev nu befolket. Nye boligområder opstod, og de nyoprettede erhvervsområder i kommunen tiltrak en række større virksomheder.

Administrativ inddeling

Ved Kommunalreformen i 1970 blev Lillerød Sognekommune, Lynge-Uggeløse Sognekommune, med undtagelse af et beskedent område i vest omkring Lindholm, samt den vestlige halvdel af Blovstrød Sognekommune, sammenlagt til Allerød Kommune. De små områder af Hillerød Kommune blev indlemmet i Allerød Kommune i 1972, hvorefter kommunen fik det omfang, den har i dag. Kommunen lå fortsat i Frederiksborg Amt.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Fra 1970 til 2007 voksede befolkningstallet i Allerød Kommune fra 15.048 til 23.609. Lillerød stod for langt hovedparten af væksten fra 8.085 til 15.372 indbyggere. Lynge voksede fra 2.507 til 4.041, mens Blovstrød holdt sig stabilt omkring 2.000 indbyggere.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Hillerødmotorvejens strækning Farum-Allerød-Nørre Herlev åbnede i 1978, og i 1981 kom omfartsvejen Nymøllevej, fra Blovstrød Kongevej til Farum-Slangerupvejen. Den lettere adgang bevirkede, at mange industrivirksomheder flyttede til kommunen.

Allerød Flyveplads lukkede i 2007.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Tabel. Erhvervsfordelingen 1976, 1990, 2000 og 2006 i Allerød Kommune.

.

Rønneholtparken.

.

I 1970 havde kommunen flest ansatte i serviceerhvervene. I Lynge og Uggeløse var dog flest beskæftiget inden for industri og næstflest inden for de primære erhverv. I 2006 var de primære erhvervs andel halveret til 1,2 %, industriens gik fra 16,6 i 1976 til 10,6 %, mens serviceerhvervene fortsat steg (se tabel).

Der blev anlagt flere erhvervsområder. Borupgaard fra 1979 var beregnet til lettere industri, lager mv. Vassingerød Industriområde var til virksomheder, der skulle miljøgodkendes, fx Krøll Kraner A/S. Engholm Erhvervsområde rummede fra slutningen af 1990’erne også kontor- og serviceerhverv.

IBM byggede efter store protester mod placeringen et produktions- og kontorhus ved Kongevejen og flyttede ind i 1985.

Omvendt måtte ældre firmaer lukke. Blovstrød Teglværk lukkede som det sidste teglværk i kommunen i 1982, og Lillerød Lervarefabrik lukkede i 1995.

Desuden blev en række store boligbyggeprojekter færdiggjort i 1970’erne, fx Lillerød Øst med etagebyggeri og villaer, Lillerød Vest med villaer og rækkehusbebyggelsen Rønneholtparken. Parcelhuse skød op i Blovstrød, Lynge og på Lynge Overdrev.

I 1978 åbnede Allerød Amtsgymnasium (Allerød Gymnasium). I 1986 flyttede de første asylansøgere ind i Center Sandholm.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik

Ved folketingsvalg indtil 1984 fik Socialdemokratiet flest stemmer på nær i 1973 og 1975, hvor hhv. Fremskridtspartiet og Venstre blev størst. Det Konservative Folkeparti var det største parti 1984‑88, Socialdemokratiet i 1990 og fra 1994 Venstre. 1970‑94 havde Venstre borgmesterposten. herefter var det Det Konservative Folkeparti.

Mere om politik og uddannelse i kommunen

Religion

Kommunen overtog i 1976 missionshuset »Bethesda«. Mormonerne byggede i 1980 en ny kirke på Lyngevej. Indre Missions Menighedshus og Baptisternes Mødesal blev revet ned for at give plads til Allerød Torv.

Mere om religion i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Allerød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007