Boeslum Voldsted består af en ca. 60 × 70 m stor banke, der hæver sig 1‑2 m over de omgivende fugtige arealer. Boeslum har haft voldgrav mod nord og vest, men der er ikke fundet spor efter en palisade langs bankens kant. I vest førte en bro over voldgraven. På den sydligste del af banken var der spor efter den ældste bebyggelse fra 1300-tallet i form af et stolpebygget hus med tilhørende bageovn. På det højeste sted på banken blev der afdækket en 7 × 7 m stor kampestenskælder med trappenedgang fra øst. Kælderens opførelsestidspunkt kunne ikke bestemmes. Årringsdateringer slår fast, at broen er anlagt i 1314, og at den to gange er blevet udbedret i hhv. 1334 og 1382. De mange fund fra banken viser, at stedet har været beboet helt op til omkring år 1700.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Syddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links