oversigt set syd for kanalen
.
den nordlige del, set fra vest
.
den vestlige del, set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322674
Sted- og lokalitetsnummer
020404-15
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Nebbe voldsted. Voldstedet består af en langstrakt banke, der er delt i tre dele af to tværgående tørre grave. Mod nord og vest begræn- ses voldstedet af delvis sumpede enge, mod syd af en kanal og mod øst af Kattinge sø. Voldstedets samlede længde i nord-sydlig retning er ca. 190 m, dets største bredde i øst-vest er ca. 110. Voldstedet er dyrket. En vej i nord-sydlig retning fører hen over vold- stedet, der ligger på en tange mellem Roskilde fjord og Kattinge sø. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Landbrugsmæssig drift er dog tilladt i samme omfang som hidtil, idet det dog ikke er tilladt at anvende jordbundsløsnere eller foretage anden form for dyb jordbearbejdning.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNebbeslots Voldsted. Bevoksning: 1982: Græs
1969
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningVoldstedet består af en langstrakt banke, der er delt i tre dele af to tværgående tørre grave. Mod nord og vest begrænses voldstedet af delvis sumpede enge, mod syd af en kanal og mod øst af Kattinge sø. Voldstedets samlede længde i nord-sydlig retning er ca. 190 m, dets største bredde i øst-vest er ca.110. Voldstedet er dyrket. En vej i nord-sydlig retning fører hen over voldstedet, der ligger på en tange mellem Roskilde fjord og Kattinge sø. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Landbrugsmæssig drift er dog tilladt i samme omfang som hidtil, idet det dog ikke er tilladt at anvende jordbundsløsnere eller foretage anden form for dyb jordbearbejdning.
1970
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorNebbe voldsted/- slot. Aflangt voldsted mål ca 110x190x5 m over tør gravbund, længderetning N-S, afgrænses mod Ø af Kattinge sø, mod S og V af kanal, mere til voldstedet mod S, hvor der er en lavning i terræn? Det består af 3 borgbanker. En landevej fører tværs over voldstedet og det ligger lavt neden for højderyg på smal tange mellem Kattinge sø og Roskilde fjord. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret voldsted mellem Kattinge sø og Roskilde Fjord, godt overblik fra højderyg mod SV og V. Bevoksning: 1982: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links