Oversigt set fra nord
.
Oversigt set fra sydvest
.
Oversigt set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Skive Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
170665
Sted- og lokalitetsnummer
131003-53
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Krøgeborg voldsted. Voldstedet består af en uregelmæssig formet banke, der måler ca. 20 x 25 m, og som når en højde af ca. 4 m over bunden i den omgivende tørre grav, der er ca. 7 - 8 m bred. Langs gravens østside er en ca. 10 m bred vold, der hæ- ver sig ca. 3,5 m over det udenfor liggende terræn. Mod nord er der svage spor af en ca. 1,5 m høj vold, der er ca. 7 m bred, og som flader jævnt ud i det nord for liggende terræn. Langs vestsiden er gravens ydre side brat afgravet i nyere tid. Voldstedet er græsklædt og benyttes til græsning. Fred- ningsgrænsen forløber langs gravens ydre overkant i syd og vest, og langs voldfoden i nord og øst, således at det fredede areal måler ca. 50 x 50 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1910
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1975
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet er et voldsted der ligger i hhv. engareal og dyrket mark.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links