Oversigt set fra NV
.
Oversigt set fra SV
.
Oversigt set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Morsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
150428
Sted- og lokalitetsnummer
110513-17
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Votborg. En regelmæssig firesidet banke med svagt runde hjørner i nord, syd, øst og vest. Bankens tværmål er 30 m, målt fra vest til øst ved bankens fod. Bankens tværmål i nord-syd er 37 m. Bankens gennemsnitshøjde er 1 m. Graven omkring banken tildels udslettet.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1924
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1929
Tinglysning - Kulturstyrelsen
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBeskadigelser: Kun borgbanker er ladt tilbage - graven omkring banken findes ikke mere. Kreaturer: Kreaturer har specielt på NV- og SV-siden trådt siderne i stykker. Agerbrug: Let afpløjning af siderne har fundet sted indenfor de sidste 10 år. Forholdene er påtalt overfor ejer, som lover at tage det til efterretning. Kreaturer vil ikke i fremtiden få adgang til siderne. Bevoksning: 1980: Græs
1995
Museal besigtigelse - Morslands Historiske MuseumPå en naturlig banke opsamles ildskørnede sten, teglflis og keramik. Fundene kan stamme fra en ladegård tilknyttet voldstedet. Museet vil foretage undersøgelse, se [sb nr. 28].
1995
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2003
Diverse sagsbehandling - Morslands Historiske Museum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet, græsklædt i græsmark.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links