Faktaboks

Kommune
Struer Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
200410
Sted- og lokalitetsnummer
180515-76
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ausumgård voldsted Den nærmest firesidede banke (ca. 77 x 74 m) omgives af ca. 7-12 m brede grave, der er vandfyldte i nord, øst og syd. Gravenes vandspejl ligger ca. 1-2 m under det omgivende ter- ræn. Den vestre grav samt den vestligste del af den nordre grav er tørre og græsklædte og har en dybde af ca. 1,5-2 m. Det sydvestlige hjørne af den søndre grav udvider sig til en ca. 35 x 40 m stor dam og ca. 20 m fra den nordre gravs nordøstlige hjørne udgår en ca. 60 m lang og ca. 10-12 m bred vandfyldt sidegrav. På banken ligger de i henhold til byg- ningsloven i kl.A fredede bygninger. Vejdæmninger fører over gravene i nord, øst og vest. Endvidere er der broer over den søndre og vestre grav. Voldstedet benyttes iøvrigt som have og gårdsplads. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes ydre overkanter. Den eksisterende bebyggelse samt dæmninger og broer over gravene berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Bortset fra frihol- delse for grøde og lign. må oprensning af gravene samt forsæt- lig ændring af vandstanden kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Voldstedet kan iøvrigt benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumMeget smukt og velholdt. Passer i øvrigt fuldstændig til fredningsbeskrivelsen.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links