Topflade, set fra S
.
Oversigt set fra NV
.
Oversigt set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Aalborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
131276
Sted- og lokalitetsnummer
120102-33
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tilflugtsborgen Bjørnholm Bjørnholm består af en nærmest trekantet banke, hvis top- flade ligger 4-5 m over den omgivende mose. Bankens kort- side, der ved foden måler ca. 72 m, vender mod sydvest, me- dens de to langsider løber ud i en spids mod nordøst. Fra spidsen til bankens sydvestlige begrænsning er 100 m. Den østre langside og den sydvestlige kortside står ved foden ret stejlt, medens den nordvestre langside er mindre stejl. Midt på topfladen er en ca. 1 m dyb forsænkning, der måler ca. 13 m i tværmål. Midt på den nordvestre langsides skrå- ning er et ca. 1 m dybt og 7 m bredt skår. Banken er græs- klædt. Fredningsgrænsen forløber langs bankens fod, i nordøst helt ind til det yderste af spidsen. Det fredede areal måler i nordøst-sydvest ca. 100 m og i sydøst-nordvest indtil 72 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. 24/9 1971 tilføjelse til dekl.: Bestemmelsen om, at der ikke må pløjes ændres således, at pløjning er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning.

Undersøgelseshistorie

1970
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links