Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2109157
Sted- og lokalitetsnummer
130803-120
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Området ved Hald Sø sydvest for Viborg er ganske enestående. Gletsjerstrømmene mødtes på dette sted under sidste istid, og smeltevandet formede et næsten dramatisk landskab med bakker, skrænter, slugter og en meget dyb sø. På en lille ø i søen ligger i dag ruinerne af et senmiddelalderligt borganlæg, Bispens Hald. Fra anlæggets tårn kan man se områdets to ældste voldsteder: Brattingborg og Niels Bugges Hald. Alle tre voldsteder fremstår klart og tydeligt med borgbanker omgivet af voldgrave. Det ældste af voldstederne, Brattingborg, er formentlig opført i 1200-tallet. Borganlægget ligger på en bakkeskråning og består af to firsidede banker. Den ene banke har sandsynligvis været beregnet til forsvar, og den anden til beboelse. Brattingborg blev formentlig opgivet, da Niels Bugge i midten af 1300-tallet opførte sin borg nogle hundrede meter sydvest herfor. Der findes i dag ingen synlige bygningsrester på dette voldsted.

Original fredningstekst

Voldstedet ”Brattingsborg”. Voldstedet er anlagt på et let skrånende terræn. Voldstedet består af to banker, der indbyrdes er adskilt ved en lav sænkning og hele voldstedet omkranses af en delvist opfyldt tør grav. Voldstedet samlede udstrækning er ca. 112 x 66 m og er græsklædt med enkelte træer. Den nordlige banke hæver sig 4-5 m over det omgivende terræn, og dens kuperede topflade måler ca. 18 x 23 m. Den sydlige banke hæver sig 2-3 m over det omgivende terræn, og dens ujævne topflade måler ca. 25 x 20 m og skråner jævnt mod syd. Voldstedets form og udstrækning samt grænsen for det fredede areal fremgår af vedlagte kort. Ovennævnte fortidsminde må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beska-diges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2008
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2010
Museal forundersøgelse - Viborg MuseumGeofysiske undersøgelser af den sydlige borgbanke med magnetometer, georadar og geoelektrik.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Museal forundersøgelse - Viborg MuseumGeofysiske undersøgelser af voldstedet Hald I med georadar.
2014
Museal prøvegravning - Viborg MuseumI forbindelse med pilotprojektet ”Middelalderborge i Region Midtjylland” gennemførte Viborg Museum begrænsede arkæologiske undersøger på det fredede voldsted Hald I/Brattingsborg/Valdemars Skanse i oktober 2014. Der blev fundet spor af den opfyldte voldgrav, hvis bundkote befinder sig mere en 2 m under eksisterende overflade. I voldgraven fandtes ingen spor efter græstørvs- eller tømmerforstærkninger, ligesom der ikke kunne påvises vandafsatte lag på voldgravens bund. Derfor antages voldgraven hurtigt at være blevet sløjfet. Datering er usikker. Der fandtes enkelte fragmenter af hultegl (nonnetegl) nær bunden af voldgraven, men derudover ingen andre genstandsfund.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links