Oversigt over området fra nord. Foto fra tilsyn i 2015
.
Oversigt over området. Voldstedet formodes at ligge ca. midt i billedet
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1603133
Sted- og lokalitetsnummer
110602-5
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Brokær, voldhøj. Voldstedet ligger således på lodden, at skellet går over den sydlige ydervold, det ligger i engdraget imellem Dover- kil og Skibstedsfjord. Højden fra gravens bund er ca. 12' på den højeste sydvestlige halvdel af den indre vold, til den nordøstlige halvdel ca. 5', gravens bundbredde 6-10 fod, fra gravbunden til den ydre voldskånings krone er højden indtil 6'; den indre volds bundbredde er ca. 75'. Tværmål ved toppen 35', hele voldstedets tværmål med grav og yder- vold er ca. 130'; den indre vold har et par små skrammer af 1 spadestiks dybde.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1903
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1915
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyVoldstedet ligger i et vådområde. Omgivelserne er bevokset med træer. Ifølge luftfotos er voldstedet græsbevokset.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links