8219 volden i V. Set fra ØSØ.
.
8218 graven i V. Set fra S.
.
8221 oversigt. Set fra ØNØ.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
462455
Sted- og lokalitetsnummer
070307-13
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldstedet Bunteshave (Bundzhave). Voldstedet består af en naturlig banke, der måler ca. 50 x 25 m. Den hæver sig indtil 3 m over engen; i vest afgræn- ses den af en kantvold med foranliggende sumpet ca. 6 m bred grav. Fra bunden af denne til højeste punkt på volden er ca. 6 m. Ved bankens fod ligger adskillige kampesten. Voldstedet er bevokset med bøgeskov. Det ligger i den syd- østlige udkant af Alsø skov nær breden af Bøgbølle sø. Grænsen for det fredede mindesmærke er angivet på vedhæfte- de kopi af matrikelskort. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beska- diges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af sten, jord og affald. Nyplantning må finde sted, forudsat der ikke pløjes eller graves med maskiner.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Bunsehave Pynt: en anselig høitliggende Byggeplads med Vold og Grav mod Vest (opgivelse: 70 Skridt Ø-V. 55 Skridt N-S.) (Stenlægninger findes ikke i Skoven). Bevoksning: 1984: Løvtræer
1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted "Bunteshave". Forefundet som beskrevet i fredningstekst. Umiddelbart N for voldgravens ende ses en gammel nedgravning af samme bredde som voldgraven og kun adskilt fra denne ved en ca 32 m bred jordbro. Det er uvist om denne fordybning er en del af det middelalderlige anlæg eller kommet til senere. Mål: Ingen mål opgivet, ** Seværdighedsforklaring ** Ualmindelig smuk beliggenhed i bøgehøjskov ud til sø. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links