Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
320237
Sted- og lokalitetsnummer
190704-120
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hyllerslev by, matr.nr.16a: Voldsted i skel til matr.nr.39 af Hyllerslev by, Janderup sogn. ELKÆR VOLDSTED Voldstedet består af en oval midtbanke med længderetning i øst-vest. Den østlige halvdel er næsten udjævnet. Banken omgives af en grav og udenom denne af en lav vold, som fra sydvest til nordøst bøjer sig i regelmæssig oval, medens den mod syd, ned mod åen, og især mod syd- øst udvider sig til større, ret uregelmæssigt formede flader. Udenom disse volde er der en sænkning. Terrænet afgrænses mod syd af åen, og mod øst og vest af grøfter. Nordgrænsen følger den yderste vold. Bredden fra øst til vest er ca. 122 m. Ejeren har fuld brugsret til det fredede areal.

Undersøgelseshistorie

1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1911
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2011
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links