Borgbanken set fra SØ
.
Borgbanken set fra SV
.
Nordlige ydre voldgrav set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1204179
Sted- og lokalitetsnummer
110313-12
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Diernæs alm. kaldt Gårdstedshøj Et voldsted, liggende ved den nordlige bred af den udtør- rede Sjørring sø. Den indre volds højde fra bunden af gra- ven er ca. 18 fod. Voldens tværmål over toppen er ca. 40 fod, tværmål ved foden ca. 90 fod, gravbundens bredde er ca. 12, dens ydre gravskrånings højde ca. 8 fod, den ydre volds længde ca. 175 fod; den ydre vold er fjernet på nord- og østsiden.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1902
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted. Som tidligere beskrivelser (fredningsb. + danske voldsteder), men rundt om voldstedet beplantning af ældre granhegn i N og V, ret ungt blandet løvhegn (flere rk.) mod Ø og V samt 1-1,5 m. højt hybenkrat mod S (cf. skitse). Volden er kun virkelig markant i SV- og NV-hjørnerne samt på dele af S-siden. Ejeren oplyser, at løvhegnene er plantet for ca. 4 år siden. Arb. blev udført af Hedeselsk. Ejeren (konen) kendte ikke §53. Film: /23: Fra Ø, /24: Fra S, /25: Vold i V-side fra NV. ** Seværdighedsforklaring ** Stort, ret velbevaret voldsted. Bevoksning: 1982: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fint voldsted på nordsiden af Sjørring Sø. Banke omgivet af voldgrav og vold. Mod nord en buet ydervold.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links