Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
251127
Sted- og lokalitetsnummer
160105-253
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldanlæg kaldet "Gammelkol". Anlægget er næsten rektangulært og ligger på toppen af en naturlig bakke. Det måler ca. 75 m i nord-syd, ca. 20 m i sydenden og ca. 22 m mod nord. En ca. 0,50-0,75 m. høj stenfyldt vold omgiver hele arealet. Volden er højere udvendig end indvendig; udvendig mod vest måler den indtil 3 m. Midt for vol- dens sydside findes en 3 x 3 m bred udbygning af volden med flad overflade i niveau med voldens krone. Indenfor volden ca. 5 m fra nordenden, en jord- høj ca. 1 m høj og 10 x 10 m bred med affladet top, hvori der i nyere tid er gravet et hul. Den sydlige ende af voldanlægget ligger 1,50-2 m lavere end den nordlige. I østvolden ud for højen er en mindre gennemgravning. Voldanlægget ligger i en lille skov, og i udkanten af bevoksningen, 2-3 m fra østvoldens fod, omtrent ved voldstedets midte er et GI målepunkt i jord- overfladen (706-06-808). Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen anden måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten eller affald.

Undersøgelseshistorie

1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorvoldanlæg, "Gammelkol". Udseende og mål som beskrevet. Nogle lidt ejendommelige trådhegninger på selve anlægget. En ubetydelig, gl. udsigtsbænk lige syd for anlægget. ** Seværdighedsforklaring ** Fortismndet i sig selv er jo noget ubestemmelig, men udsigten ned over julsø er overdådig og der er offentlig adgang (ret lang gåtur fra busholdeplads). Bevoksning: 1988: Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVoldsted. Bevokset med bøgetræer. Sparsomt græsdække. På jordhøjen ligger mange nedfaldne grene.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links