Oversigtsfoto af banken set fra SV
.
Oversigtsfoto af banken set fra V
.
Oversigtsfoto af banken set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
251126
Sted- og lokalitetsnummer
160105-38
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dynæs voldsted. Voldstedet består af en ca. 11 m høj firesidet jordbanke, ca. 57 m lang mod nord og 58 m lang i syd, ca. 68 m i vest og 59 m i øst. Af de tidligere vold- grave findes der endnu en tildels vandfyldt sænkning på den sydlige side. Borgens udbygninger har ligget nord for banken på et lavere, jævnt terræn, der nordligst begrænses af en sænkning ved ejerens hus. Voldstedet ligger på en odde i Julsø ved Laven. Matr.nr. 6c: Dynæs voldsted, i skellet til Laven mark, matr.nr. 1e.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Dynæsvold". Firsidet Banke (Ø 182', S 167', V 192' N 163') Højden er 28', toppens Udstrækning Ø-V godt 100'. I Toppens Flade er der gravet i 40's Diam. C 7' dybt, heri ses Mursten, et enkelt Sted tillige Grundsten. Mod NNV en stor Udgravning fra Top til Bund, smal i Bunden, foroven 22', der skærer sig dybt ind. Ø. for Volden er en flad (5' dyb) Sænkning i Terrænet, begrænset mod Ø. ud mod Søen af en lav Forhøjning, Sænkningen staar ikke i Forbindelse med Vandet. Paa de øvrige Sider er der det naturlige bølgede Terræn. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat
1901
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Dysnæs Voldsted". Beskrivelse og mål se blå kort og opmåling i 53 - 6829. Omgivet af juletræer indtil hegn ca. 2. fra voldstedet i Ø, S og V. De yngste burde være fjernet (jvf. Fredningsnævnskendelse af 19.10.1987). ** Seværdighedsforklaring ** Ganske flot i sig selv, offentlig adgang og efter dk. forhold overdådig smuk beliggenhed. Juletræer må væk. jvf. 53-6829. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVoldsted. Beliggende i have. Bevokset med et løvtræ i SV, lidt krat på sydsiden og nordsiden samt brændenælder og græs.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links