Oversigt set fra ØSØ
.

Faktaboks

Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
131098
Sted- og lokalitetsnummer
120702-112
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gunderstedgård voldsted Voldstedet består af en ca. 70-80 m x 100-120 m stor banke med størst udstrækning i nord-syd. Banken er omgivet af gra- ve i vest, syd og øst. Gravene i syd og øst er ca. 3-4 m dybe og måler fra overkant til overkant ca. 25-30 m, medens den vestlige grav fremtræder mindre klart, ca. 2 m dyb og en bredde af ca. 10-15 m. Gravene er tørre, bortset fra den nordlige del af den østre grav, som fremtræder som en lille dam, og den vestre grav i hvis bund der løber en grøft. På den nordlige del af voldstedet ligger ejendommens byg- ninger samt have og gårdsplads, medens den øvrige del (stør- stedelen) af voldstedet er græsklædt og udyrket. Fredningen omfatter ikke bygningerne. Fredningsgrænsen går langs gravenes ydre overkant i vest, syd og øst, medens den i nord følger en (skrå) linie, der forbinder de nordlige afslutninger af gravene i vest og øst. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Den del af det fredede areal, som bruges som gårdsplads og have, kan fortsat anvendes på samme måde. En koteopmåling vil senere blive udfærdiget og lagt til tingslysningsdokumenterne.

Undersøgelseshistorie

1982
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1998
Museal besigtigelse
1999
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumGundersted Voldsted.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links