3737 oversigt. Set fra NØ.
.
Foto, detalje
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
462313
Sted- og lokalitetsnummer
070307-28
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kærstrup voldsted. Voldstedet består af en uregelmæssig formet banke, der måler 120 m i nord-sydlig retning. I øst-vestlig retning måler den nordlige del af banken ca. 40 m, og den sydlige ca. 80 m. Banken omgives af en vandfyldt grav, der mod øst, syd og vest er ca. 15 m bred, medens den mod nord og nordøst, hvor banken er smallest, udvider sig ti en ca. 40 m bred sø. Banken forbindes med land ved broer mod øst og vest. På den nordlige del af banken ligger den fredede hovedbygning, me- dens den sydlige del anvendes som have. Grænsen for det fredede areal følger gravens ydre rand, den største udstrækning i nord-syd er ca. 180 m, og i øst- vest ca. 110 m. Fredningsgrænsen er angivet på vedlagte kopi af matrikelskort. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten eller affald. Oprensning af voldgaven eller forsætig ændring af vandstan- den må kun ske med nationalmuseets tilladelse. Det er tilladt at anvende den sydlige del af borgbanken som have i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKjærstrup Borgplads og Øst derfor et gammelt Taarns Grundvold.
1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKærstrup voldsted forefundet som beskrevet i fredningstekst. Dog bemærkes, at en på borgbankens sydvestlige del ret nyopført bygning (indeholdende swimming-pool og garage) ikke ses at være et resultat af dispensation. Bygning på samme sted ses på skitse til fredningsdeklaration ! Ejer søgt kontaktet forgæves. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig på grund af det ualmindelig velholdte og smukke park- og bygningsmiljø omkring stedet.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Museal besigtigelse - Museum Lolland-FalsterI forbindelse med jordarbejde på gårdspladsen omkring hovedhuset på det fredede Kærstrup Voldsted foretog Museum Lolland-Falster en arkæologisk overvågning. Der blev ikke påtruffet arkæologiske levn eller andre spor efter jordfaste fortidsminder.
2015
Byggeri og anlæg - Museum Lolland-FalsterJordarbejde på gårdspladsen rundt om Kærstrup hovedhus.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links