Oversigt - set fra nord.
.
Oversigt set fra V
.
Nordvolden, set fra NNV
.

Faktaboks

Kommune
Rebild Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
151473
Sted- og lokalitetsnummer
120311-6
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Korup voldsted. Voldstedet består af en kvadratisk borgbanke med afrundede hjørner ca. 52 x 52 m omgivet af en 10-12 m bred tør gravsænk- ning med udenforliggende dæmning, der er 10-25 m bred og ca. 1 m høj. Borgbanken har et nord-sydgående 2 m dybt skår, der deler den i en ca. 4 m høj større vestlig del og en ca. 3 m høj mindre østlig del. I engen nord og syd for voldstedet re de 8-10 m brede og 0,5 m høje vejvaser, der er henholds- vis 75 m og 36 m lange. Voldstedet er græsklædt. Det fredede areal afgrænses i vest af en grøft og omfatter et areal, der i øst-vest måler ca. 105 m og i nord-syd ca. 115 m, hvortil kommmer vejvaserne i hele deres længde og bredde Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1970
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumKorup Voldsted. Græsklædt i græseng.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links